Soutěž o nejkrásnější hasičku ČeskoSlovensko

O soutěži - semifinále – casting, focení

Semifinále - casting

Termín konání castingu: 25. června 2017

O místě konání semifinále budou vybrané účastnice předem vyrozuměny a zároveň bude tato informace uvedena na webových stránkách soutěže.

Pokud se semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo semifinále včas, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastupuje náhradnice. Pořadí náhradnic určuje porota.

Veškeré nezletilé účastnice semifinálového kola doloží úředně ověřený souhlas zákonného zástupce s případným natáčením a focením jejich osoby a použitím těchto materiálů pro potřeby soutěže a vysílání.

Semifinalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů a své členství v některé hasičské organizaci. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

Pro semifinále si semifinalistka s sebou přinese:

 1. občanský průkaz
 2. kopii členského průkazu některé zastřešující hasičské organizace
 3. dvoudílné plavky
 4. boty na podpatku (lodičky)
 5. book, fotografie (pouze v případě, že je vlastní)
 6. psací potřeby
 7. další náležitosti, které budou uvedeny v e-mailu (dle čl. V, bodu 1),
 8. nezletilé semifinalistky, ověřený souhlas zákonného zástupce (dle čl. V, bodu 3).

V prostorách semifinálového kola platí přísný zákaz nošení zbraní a vstupu se zvířaty.

Na semifinále rovněž platí zákaz vstupu doprovodu dívek.

Ze základního kola postupuje do semifinále 20 semifinalistek. Výběr semifinalistek provádí porota. Porota oznámí své rozhodnutí o postupu do semifinále vybraným dívkám ihned po skončení castingu. Proti rozhodnutí poroty není přípustné odvolání.

Program castingu:

 • krátké představení každé dívky před porotou
 • pohovor každé dívky s porotou
 • promenáda v plavkách před porotou

Semifinále – focení

Postupující semifinalistka je povinna stvrdit svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce smlouvu o účasti v soutěži Miss hasička ČeskoSlovensko a prohlášení o splnění podmínek soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

Ihned po vyhlášení postupujících 9 (8F+1N) dívek proběhne focení v profesionálním ateliéru. Fotografie budou umístěny na web pro veřejné hlasování.

 

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.Požární bezpečnost s.r.o.RosenbauerPoctivá limonádaFERNET STOCK

 

Renault Česká republikaSENCORKvětinářství Carmen Flora

 

Rádio Kiss ...be happy!KatkaAlarm RevueFireTV

 

Požáry.cz - ohnisko žhavých zprávHasičské novinyČasopis Požiarnik