Soutěž o nejkrásnější hasičku ČeskoSlovensko

Finálový galavečer

Velkolepá společenská akce pro veřejnost, nejen hasičskou!

TOP HOTEL Praha

Termín konání galavečera: 4. listopadu 2016 od 19:30
Místo konání: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Akce je zaznamenávána Českou televizí.

Finálový galavečer, na jehož scénáři se autorsky podílí i televizní režie, bude prestižní akcí s nabitým uměleckým programem, která se bude konat ve společenském sále pro 1.200 osob. Akce bude probíhat za bedlivé účasti médií a dozoru státního notáře.

Během finálového galavečera bude 8 finalistek soutěžit o titul Miss Hasička ČeskoSlovensko 2016, 1. vicemiss Hasička ČeskoSlovensko 2016, 2. vicemiss Hasička ČeskoSlovensko 2016, Miss Hasička ARTISTRY Sympatie ČeskoSlovensko 2016.

Vítězky obdrží hodnotné věcné ceny, korunku a šerpu. Ceny budou upřesněny po dohodě s partnery soutěže.

Soutěžní disciplíny:

  • první dojem
  • promenáda v plavkách
  • hodnocení předtočené disciplíny ze soustředění „BOYARD“
  • přehlídka večerních šatů a slavnostních hasičských uniforem